Дигитализације

2017
09.27

Пројекат дигитализације завичајне збирке:

  1. Јанко Веселиновић „Богати сиротани“

ВЕСЕЛИНОВИЋ, Јанко М., 1862-1905
Богати сиротани / пише Јанко М. Веселиновић. – Београд : Књижарница Томе Јовановића и Вујића, 1923. – 32 стр. ; 22 cm. – (Зелени вајати) (Брош.)   821.163.41-32   COBISS.SR-ID 7443719

2. Јанко Веселиновић „Јарани“

ВЕСЕЛИНОВИЋ, Јанко М.
Јарани / пише Јанко М. Веселиновић. – Београд : Т. Јовановић и Вујић, 1923 (Вуковар : Ново доба). – 32 стр. ; 21 cm. – (Зелени вајати) 821.163.41-32 COBISS.SR-ID 97339655

3. Јанко Веселиновић“Баба Станка и баба Станојка“


ВЕСЕЛИНОВИЋ, Јанко М.
Баба Станка и баба Станојка : слика из сеоског живота / Јанко М. Веселиновић. – Београд : Т. Јовановић и Вујић, 1930 (Вуковар : Ново доба). – 23 стр. ; 22 cm 821.163.41-32

COBISS.SR-ID 110613255

4.Јанко Веселиновић „Преслава и Слепи деда“


ВЕСЕЛИНОВИЋ, Јанко М.
Преслава и Слепи деда : слике из сеоског живота / Јанко М. Веселиновић. – Београд : Т. Јовановић и Вујић, 1930 (Вуковар : Ново доба). – 31 стр. ; 22 cm

5.Јанко Веселиновић „Кевиљ“

ВЕСЕЛИНОВИЋ, Јанко М., 1862-1905
Кевиљ / пише Јанко М. Веселиновић. – Београд : Т. Јовановић и Вујић, 1923 (Вуковар : Ново доба). – 31 стр. ; 21 cm. – (Зелени Вајати)

6.Линкови

Comments are closed.